Na budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie w dniu 22 listopada 2017r. zamontowano czujnik zakupiony przez organ prowadzący - Powiat Starogardzki w ramach akcji #STOPSMOG wchodzącej w skład projektu "Kociewie najrzy się z naturą".

Czujka monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5

Skala jakości powietrza w Polsce przedstawia się następująco

 

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza  Luty 2018

Pył zawieszony PM 10

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Wdychane do płuc mogą powodować różne reakcje np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek.

Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Pył zawieszony PM 2.5

Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne PM 2,5) wchłaniane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Źródło: WIOŚ Warszawa http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25

Poprawiony ( środa, 07 marca 2018 11:06 )