W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO) można zapoznać się z informacją na temat ochrony danych

RODO plakat

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

"Wybieram przyszłość zawodową" podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim.

 

  • Umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2016 r.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 ? 2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.
  • Całkowity koszt projektu: 4 995 802,07 zł.
  • Dofinansowanie w wysokości 4 496 221,86.
  • Projekt realizowany w latach 2016 ? 2020.
  • Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,  Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące formy wsparcia: staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Poprawiony ( niedziela, 27 maja 2018 22:07 )