Rekrutacja do projektu edukacyjnego

?Zaplanuj karierę zawodowo?

Dla uczniów klas I i II Technikum Weterynarii w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie

Nabór uczestników do projektu odbywa się od 21.X.2013 do 04.XI.2013 r.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który jest powszechnie dostępny na stronach internetowych:

http://www.boleslawowo.pl/

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można nabyć w sekretariatach szkół lub na ww. stronach internetowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji.pdf

Załącznik do regulaminu.pdf

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Poprawiony ( poniedziałek, 28 października 2013 19:27 )