HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie od maja 2018 do września 2018 realizuje projekt pt. "Działania na rzecz powstania potencjalnej grupy operacyjnej w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży produktów pszczelich" 

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cel 4: Wspieranie  innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy

W ramach projektu odbędzie się seminarium, wyjazd studyjny i wydana zostanie broszura nt produktów pszczelich.

Seminarium w dniu 9 czerwca 2018 r.

 

Wyjazd studyjny 10-13 września 2018 r.

         

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

                Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOWwww.ksow.pl 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera współpracę regionalną, międzyregionalną i międzynarodową. Zapraszamy do współpracy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wszystkie podmioty/ organizacje/ instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, które chcą aktywnie działać w tym obszarze, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi partnerami w kraju i zagranicą.