HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

|

Nabór do szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej

W roku szkolnym 2020/21 prowadzimy nabór do szkół zaocznych dla dorosłych na kwalifikacyjne kursy zawodowe i szkoły policealnej

1/ technik rolnik 
    ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej
    RL.03   prowadzenie produkcji rolniczej
    ROL.10 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
2/ technik pszczelarz
    ROL.03 prowadzenie produkcji pszczelarskiej
    RL.04   prowadzenie produkcji pszczelarskiej
    ROL.09 organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
3/ technik hodowca koni
    ROL.06 organizacja chowu i hodowli koni
4/ technik weterynarii (obowiązkowe wykształcenie średnie)
    ROL.11 prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
5/ technik architektury krajobrazu
    OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 
do Szkoły Policealnej (obowiązkowe wykształcenie średnie):
 
1/ florysta
    OGR.01 wykonywanie kompozycji florystycznych
 
* w roku szkolnym 2019 wprowadzono nową podstawę programową dlatego oznaczenia kwalifikacji są zróżnicowane RL.03, RL.04 - realizują podstawę programową z 2017r., ROL.04, ROL.10, ROL.03, ROL.06, ROL.11, OGR.03, OGR.01 - realizują podstawę programową z 2019 roku. 
 
Podania wraz z świadectwem ukończenia ostatniej szkoły  (zawodowej/ średniej) oraz zdjęcia należy składać w sekretariacie szkoły.
 

Podanie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

podanie.docx

podanie.pdf

Podanie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

podanie.docx

podanie.pdf