HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

|

Technikum pszczelarskie 314 206

Kwalifikacje w zawodzie

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Podstawa programowa.pdf