HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

|

Technikum rolnicze 314 207

Kwalifikacje w zawodzie

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Podstawa programowa.pdf

|

Technikum pszczelarskie 314 206

Kwalifikacje w zawodzie

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Podstawa programowa.pdf

|

Technikum agrobiznesu 331 402

Kwalifikacje w zawodzie

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej 

RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Podstawa programowa.pdf

|

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311 930

Kwalifikacje w zawodzie

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Podstawa programowa.pdf

|

Technik architektury krajobrazu 314 202

Kwalifikacje w zawodzie

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Podstawa programowa.pdf