HOT INFO

Bolesławowo 15,
83-250 Skarszewy

Nowości

|

Nabór do projektu
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku!

Uczniowie mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach, płatnych stażach i praktykach oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Termin zgłoszeń mija 15 lutego 2020 roku.Informacje o projekcie

Projekt pt. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” jest realizowany przez Powiat Starogardzki z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy.
 Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.:

  • ICT i elektronika,
  • Środowisko,
  • Transport, logistyka i motoryzacja,
  • Meblarstwo.

Termin realizacji projektu: 01.10.2016 r.- 30.04.2021 r.
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.
W ramach projektu odbędą się:

  • staże i praktyki zawodowe (w tym: zakup odzieży roboczej, zakup ubezpieczenia, refundacje kosztów dojazdu, refundacje dla opiekunów praktykantów i stażystów w zakładzie pracy),
  • kursy i szkolenia dla uczniów,
  • wyjazdy uczniów na uczelnie wyższe,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczniów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Oświadczenie - Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Plakat informacyjny