Dokumenty do pobrania

 

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie <<pobierz>>

Podanie do Szkoły Policealnej dla dorosłych <<pobierz pdf>> <<pobierz docx>>

Podanie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i do Szkół Policealnych <<pobierz docx>>

Podanie o przyjęcie do internatu <<pobierz>>

Kwestionariusz osobowy (dla mieszkańców internatu) <<pobierz>>

Zasady zwalniania uczniów z zajęć <<pobierz>>

Kryteria naboru do szkół dla młodzieży w roku szk. 2017/18 <<pobierz>>Poprawiony ( środa, 10 maja 2017 19:01 )